1978 - ASSA Bloemfontein Centre

Januarie 18de, 1978, Naval Hill Sterrewag, om 7.30nm.
Weens die swak reaksie van die skole word daar gevoel dat briewe weer gepos moet word met die oog op die hou van ‘n sterreaand.
Die voorsitter verwittig dat die volgende “grazing” okkultasies plaasvind.  April 13, 43 myl vanaf Bloemfontein, die maan 32% verlig, die ster 7.5 sterkte, 7/36 nm.  3 Mei,  4 myl vanaf Bloemfontein die maan 17% verlig.  Op Woensdag 15 Februarie 1978 met die aand van die vergadering sal daar ‘n gewone okkultasie wees.  Daar is besluit om dit aan te pak.  Mnr. Walker sal ‘n praatjie vooraf gee.
Mnr. de Leeuw lewer hierna ‘n interessante praatjie oor Jupiter en die sonnestelsel.
‘n Founderscope vir die refractor word deur Mnr. Viljoen geskenk.

Februarie 15de, 1978, Naval Hill Sterrewag, om 7.30nm.
Mnr. Viljoen berig dat hy ‘n kerkgroep van tussen 45 en 50 mense by die sterrewag gehad het en die mense het dit geweldig geniet.  Daar is van ‘n refractor en reflektor gebruik gemaak.  ‘n Woord van dank word aan Mnr. Viljoen gerig en almal is dit eens dat Mnr. Viljoen die belange van die tak op die hart dra.
Die sekretaris berig dat 14 handboeke ontvang is vanaf die moedertak met geen nota daarby nie.  Mnr. Walker stel voor dat die boeke onmiddelik aan die lede uitgedeel word.  Die sekretaris sal dit met die volgende vergadering saam bring.  Die vergadering word hierna verdaag vir ‘n okkultasie wat waargeneem word deur Mnr. Viljoen en Walker.

Maart 22ste, 1978, Naval Hill Sterrewag, om 7.30nm.
Mnr. Walker verwittig dat die okkultasie van 15 Februarie misluk het as gevolg van die feit dat die ster 5 min. vroeër agter die maan uitgekom het as wat hy uitgewerk het, met die gevolg dat hy die verskyning nie waargeneem het nie.  Dit is die tweede keer dat dit gebeur het.  Hy het egter ‘n metode uitgewerk wat nou redelik akkuraat behoort te wees.  Hy sal dit met die okkultasie van die 26ste uittoets.  Wat die grazing okkultasie van 3 Mei 1978 betref is nog geen inligting van Mnr. Hertz ontvang nie.
Die sekretaris is aangesê om 5 liter PVA verf te koop en skuurpapier sodat ons die gebou kan verf.

April 19de, Naval Hill Sterrewag, om 7.30nm.
Mnr. Walker verwittig dat daar op die 3de Mei ‘n okkultasie plaasvind sowat 4 myl vanaf Bloemfontein op die Dewetsdorp.  Die okkultasie vind om 4 vm plaas, die ster is ‘n 8.1 sterkte en die maan is 17% verlig.  Die hoogte is omtrent 12 grade bokant die horison.  Geen inligting is egter van Mnr. Hertz hieromtrent ontvang nie.
Daar word besluit om die gebou op Saterdag die 22ste April te verf.  Vrywilligers moet hulle na 2/00 nm. aanmeld.
Mnr. Walker verwittig dat ‘n sterreaand op 10 Mei 1978 om 7/30 nm. vir St. Michaels skool gehou sal word.  Die skool sal in kennis gestel word.  Mnr. Viljoen lewer hierna ‘n interresante praatjie oor die regte manier van waarneem en waarvoor gekyk moet word.

Mei 17de, 1978, Naval Hill Sterrewag, om 7.30nm,
Die voorsitter verwittig dat die volgende okkultasies plaasvind:
24 Mei 1978, 9/00 nm, die ster 6 sterkte.
26 Mei 1978, 9/00 nm, die ster 5.4 sterkte.
12 Junie 1978, 18/00 nm, die ster 5.2 sterkte.
Lede wat wil kan hierdie okkultasies waarneem.
Mnr. Muller laat weet dat hy van iemand weet wat die gebou sal verf teen R2,50 per dag.  Hy sal op die volgende vergadering rapporteer.  Hy sê verder dat die Sterreaand wat vir St. Michaels skool gehou was ‘n sukses was.  ‘n Versoek is aan die tak gerig dat nog ‘n groep van die skool die sterrewag mag besoek.  Hy sal die nodige reëlings tref.

Junie 21ste, 1978, Woning van Mnr. B. D. Viljoen, om 7.30nm.
Mnr. Walker verwittig dat daar op 16 Julie om 22/30 ‘n okkultasie van ‘n 4.4 sterlite ster is, en dat hy gesukkel het met die okkultasie van 12/06/1978 as gevolg van ‘n geen tydsein.
Mnr. Muller reken dat die deur van die sterrewag versterk en geverf sal moet word.  Die tak skuld vir Mnre. Muller en Walker saam R3,50 vir die afskuur van die gebou.  Mnre. Zöhler en Viljoen sal die gebou verf.
Verder verwittig Mnr. Viljoen dat hy ‘n baie belangriker besoeker nl. dr. de Groot, direkteur van die Armagh Sterrwag in Noord Ierland by hom gehad het.  Hy is hier om die Baker Schmidt teleskoop vanaf Boyden Sterrewag na Ierland te verwyder.
Die vergadering is verdaag vir ‘n besoek aan Mnr. Viljoen se private sterrewag.  Sy sterrewag is net weer ‘n voorbeeld van wat ‘n amateur sterrekundige kan vermag.  Een en almal was beïndruk daarmee.

Julie 24ste, 1978, 17de Algemene Jaarvergadering, Woning van Mnr. C. T. M. Wilcox, om 7.30nm.
Die volgende lede is herkies as bestuurslede:
Voorsitter: Mnr. G. N. Walker
Ondervoorsitter: Mnr. B. D. Viljoen
Ere Sekretaris/Penningmeetser: F. C. Neser
Voorsitters verslag:  Die uittredende voorsitter verwittig die jaar 1977/1978 ingelui was met dieselfde hoë verwagtinge as die vorige jare maar ongelukkig is daar nie aan die hoëverwagtings voldoen nie.  Die bywoning van die vergaderings was redelik goed met ‘n gemiddeld van 5 mense.  Wat aktiwiteite betref is ‘n paar okkultasies aangepak met redelike sukses.  Twee skool bywonings aande was gehou met groot sukses en die prinsipale het versoek vir nog sulke aande.

Augustus 31ste, 1978, Naval Hill Sterrewag, om 7,30nm,
Mnr. Walker verwittig dat mmet die okkultasie van 9 Augustus 1978 hy ‘n verdwyning en ‘n verskyning van die ster gesien het maar die maan was te laag.  Met die okkultasie van 17/08/1978 het hy geen tydsein opgevang nie.  Op 10 September en 8 Oktober sal daar gewone okkultasies plaasvind.
Mnr. Walker lees hierna ‘n interresante artikel oor ruimte kolonisasie.

September 29ste, 1978, Naval Hill Sterrewag, om 7.30nm.
Mnr. Walker verwittig dat daar op 26 Oktober ‘n grazing okkultasie plaasvind.  Die okkultasie vind om 3/30 vm, 45 myl vanaf Bloemfontein, suid van Reddersburg plaas.  Dit is ‘n 6 sterlite ster.  Daar is nog nie ‘n profiel ontvang nie maar hy sal mnr. Hertz nader.  Op 6 Oktober is daar ‘n gewone okkultasie.
Mnr. Zöhler sê dat hy met die biblioteek in verbinding was en dat hulle belang stel in ‘n astronomie uitstalling, veral as daar teleskope en kleurprente van newels betrokke is.  Daar word voorgestel dat Sky and Telescope hiervoor gebruik gaan word.  Mnr. Walker sal Mnr. Geary bel vir illustrasies.
Mnr. Prinsloo sal probeer om films te kry van die Britse Ambasade vir ‘n film vertoning in die oudetorium van die museum.
Die sekretaris is versoek om die sekreraris van die hoofliggaam te nader vir ‘n afskrif van die konstitusie en ivm ledegeld vir skoliere.  Dit blyk ook dat die maansverduistering nie in die jaarblad genoem is nie.  Daar was algemene verbasing daaroor.
Die toekoms van die teleskoop en gebou op Brandkop word bespreek.  Daar word voorgestel dat dit verkoop moet word maar daar is nog nie finaal besluit oor die prys nie.  Mnr. Zöhler bied R10 aan vir die katrol wat deur Mnr. Rhodes aan die tak geskenk is, en die aanbod word aanvaar.

Oktober 26ste, Naval Hill Sterrewag, om 7.30nm.
Die okkultasie van 26 Oktober was ‘n redlike sukses.  Dit was baie koud en ‘n sterk wind het gewaai.  Mnr Walker sal die resultate verwerk en aan stuur.
Wat die uitstalling in die biblioteek betref sê Mnr. Walker dat hy drie prente vanaf die Planetarium bestel het teen R3,50 elk, nl. Satarnus, Mars en die Andromeda newel.  Daar word voorgestel dat die prente agter 1/10 duim perspex met ‘n houtraam uitgestel word.
Mnr. Walker vertel van ‘n uitkyk platvorm in sy agterplaas wat hy graag met ‘n vergadering wil inwy.  Hy vertel ook dat hy inligting ontvang het van die okkultasie van ‘n ster deur ‘n kleiner planeet.  Daar word voorgestel dat die tak hierna moet kyk, verkieslik by die sterrewag.